• Формуляр за отказ

                    СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ   
                          при онлайн покупки от alexa-art.eu                      
           Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП   

   До “Алекса Арт 2014“ ЕООД  ЕИК 203262351, гр.Бургас 8001 ул.“Места“ 38-а
   С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: ...........................................................................................................................................
                                           /описание на продукта/
   Стоката е поръчана на ......................
   Стоката е получена на ...................................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
   Име на потребителя ………………………………………………………………………………………………………………………..
   Адрес на потребителя…………………………………………………………………………………………………………………….
   ............................................                                                  ..................................                                                      

   /Подпис на потребителя/                                                              /Дата/
   Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. 14-дневният срок започва да тече от датата на:
   • сключване на договора – при договор за услуги;
    • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
   В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.
   Моля изпратете попълнен този формуляр на адрес:
   Гр.София 1113, бул.“Шипченски проход“ 18, търговски център „Галакси“,м-н 108-„Алекса Арт“
   Или на e-mail: alexaart@abv.bg

 • Последно разгледани
   • Алекса Арт 2020

    • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.